Letter to Agony

af9b7737399209.573ecf2530bdf.jpg

Why do I live in a world filled with pain?

I asked to nothingness

Is it the only thing to gain?

Another question containing distress

Shattered into a thousand pieces on the pavement

Living with the undertone of throes,

Withstanding against torment,

Escaping from endless woes

Dear agony, please let go of me

The poison of pain makes me insane,

No aches, no tears, just set me free

Let myself be disconnected to bane

Let me drown into happiness

And let me continue to exist.

Artwork by QM

Advertisements

Hawla ng Kalungkutan

Hawla ng kalungkutan
Ang nagsilbing kanyang tirahan,
Madilim at tahimik,
Malamig at masikip,
Sinubukan niyang lumabas,
Pero hindi siya makatakas,
Sinubukan niyang humingi ng tulong,
Pero mas pinili niyang magkulong,
Dahil sa takot at pag-aalinlangan
Na kanyang nararamdaman.
Gustung-gusto niyang makalaya,
Maramdaman kung paano ang maging masaya,
Mabuhay ng normal tulad ng iba,
Pero nahihirapan siyang kumawala.
Sa sobrang higpit ng pagkakatali,
Bakas sa kanyang mga mata ang sakit at pighati,
“Ano bang silbi ng paghinga? Kung ganito lang rin naman ang mapapala”
Salitang paulit-ulit niyang sinasambit,
At kasabay ng luhang umaagos,
Pag-asa niya’y unti-unti nang nauubos.

Unheard & Unseen

She considered herself a lost wanderer,
Finding her self,
Finding someone who will understand her,
And now she’s walking again..
Walking on throng,
Like she’s really strong,
People’s footsteps in her ears,
People’s stares on her eyes,
She bowed her head down,
Continuing the exploration of herself,
She bends her right arm,
Waiting for someone to hold her,
“I just want someone to hold me, I just want someone to find me”,
A wretched whisper on her lips,
But it aggrieves her being that,
No one will hold her..
No one will find her..
No one cares..
And left,
unheard and unseen.